+7 (701) 1910000

kz112@mail.ru

Навои 58 оф 86

г. Алматы

09:00 - 21:00

без выходных

Guides Karaganda

Koychubekov Aibek Beysenovich (English, French, Arabic)

Vladimir Vladimirovich Yeskov (English, Spanish)

Pereyaslavskaya Olesya M. (Russian, Turkish, English)