+7 (701) 1910000

kz112@mail.ru

Navoi 58 оf 86

Almaty, Kazakhstan

09:00 - 21:00

Seven days a week

Almaty mountain guides.

Almazov Andrew

Brodsky Sergey

Galimbekov Ilyas

Michael Kaymirasov

Sofrygin Alexander

Khaibullin Vadim

Rinat Khaibullin

Dyakovsky Yegor

Vladimir Ismagulov